Rúa Hórreo, 61 – 1º
Santiago de Compostela

Código Postal:
15702

Teléfono:
+34 981 545 098

Fax:
+34 981 545 847

Correo Electrónico:
info@consorcioaudiovisualdegalicia.org

Web:
www.consorcioaudiovisualdegalicia.org